Třeboň

Liten stad som ligger mellan Tjeckiens största sjöar Svět och Rožmberk.Ca 9000 invånare.Här finns också en liten kurortstadsdel. Třeboň är centrum för ett stort Naturskyddsområde.

Staden grundades under första delen av 1100- talet och 1341 fick sin status som stad.

Třeboň är typisk turiststad. Runt om staden finns många vackra cykelvägar och turiststigar som utnyttjas flytigt under många av årets månader.

Här finns bl.a. Bryggeriet Regent som grundades redan1379 och räknas till dem äldsta bryggerier i världen.

Třeboň är också centrum för insjöfisknäring eftersom runt om staden finns ett stort antal stora fiskdammar där odlas Tjeckiens populär julfisk - karp.

Södra Tjeckien map  

Třeboň Galleri Třeboň Galleri Třeboň Galleri Třeboň Galleri